Η Εταιρεία

Η Free Recycle αναλαμβάνει να παραλάβει εντελώς δωρεάν από το χώρο σας παλιές ή χαλασμένες οικιακές συσκευές και μηχανήματα γραφείου που δεν χρησιμοποιείτε πια.

Με ένα τηλεφώνημα ερχόμαστε σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής κι αν βρίσκεστε για να παραλάβουμε τις συσκευές σας, τις οποίες στη συνέχεια θα παραδώσουμε στους αρμόδιους αδειοδοτημένους φορείς που θα φροντίσουν για την ανακύκλωσή τους.

Συσκευές & είδη προς ανακύκλωση που παραλαμβάνουμε

Η Free Recycle διαθέτει άδεια από την Περιφέρεια Αττικής για την περισυλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), όπως A/C, τηλεοράσεις, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές γραφείου, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, μελανοδοχεία toner και inject, καθώς και χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί.

Τι πρέπει να θυμάστε:

Θα χαρούμε να παραλάβουμε δωρεάν από το χώρο σας οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή δεν χρειάζεστε πια. Εσείς απλά φροντίστε να έχετε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για την άμεση παραλαβή της:

  • Αποσυνδέστε τη συσκευή
  • Αδειάστε τυχόν περιεχόμενο
  • Τοποθετήστε τις μικροσυσκευές σε σακούλες
  • Συγκεντρώστε τις συσκευές στην είσοδο της πολυκατοικίας
  • Ενημερώστε μας σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία