Άδειες
Για συλλογή - μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση

Η Free Recycle διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από την Περιφέρεια Αττικής και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την περισυλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες.

Συλλογή συσκευών για ανακύκλωση

Φροντίζοντας για τη σωστή περισυλλογή και μεταφορά των συσκευών και υλικών προς ανακύκλωση, έχουμε εξασφαλίσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας:

  • Κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες ασφαλούς συλλογής και μεταφοράς των συσκευών και υλικών και δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
  • Καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για το χειρισμό οχημάτων και μηχανημάτων.
  • Τήρηση των κανόνων υγιεινής με τακτικό καθαρισμό και απολύμανση οχημάτων και μηχανημάτων συλλογής ηλεκτρικών συσκευών.
  • Χωριστή συλλογή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων που προέρχονται από εμπορικές ή βιομηχανικές πηγές.
  • Σωστό προγραμματισμό δρομολογίων για τη βέλτιστη μεταφορά των συσκευών εκτός ωρών αιχμής και πυκνοκατοικημένων περιοχών, ώστε να μην δημιουργούνται δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα.

Free Recycle

Μεταμορφώσεως Σωτήρος 4
153 54, Γλυκά Νερά Αττικής
Τηλ: 210 806 4402
Fax: 210 806 4401
Essential SSL

Newsletter

Σας ενημερώνουμε κάθε μήνα για θέματα ανακύκλωσης

E-mail

© Free Recycle 2019

Powered by Advalue